LES NOSTRES SABATES

Ben Calçat té a la venda cinc tipus diferents de sabates de fabricació pròpia, totes amb pells de primera qualitat com són les de nobuk, de serratge i de pellflor, amb multitud de colors.

 

Albarques

Les albarques són un calçat típic de Menorca. Inicialment es fabricaven reutilitzant pneumàtics vells d'automòbils. Ara, però, s'introdueixen metalls a dins i no es pot usar aquest material.

En canvi, actualment, s'utilitzen cintes transportadores usades per fer-ne les soles després que una maquinària especialitzada les ha tallades i gravades en calent, imitant el dibuix de la sola d'auto.

També es fabriquen bases de cautxo per fer les soles d'aquest tipus de calçat, encara que no són de tanta qualitat i no s'empren a la nostra fàbrica.

 

Porqueres

Conta la llegenda que a un pobre eivissenc que va venir a Mallorca se li varen rompre les sabates, així que com que no tenia doblers per comprar-ne de noves, agafà una roda de cotxe vell i un tros de lona i es construí les primeres porqueres.

Les porqueres inicialment es feien amb els colors negre, marró i el color natural. Actualment, però, les fabricam de molts més colors perquè siguin més vistoses i es puguin combinar amb els vestits i la roba en general.

Les d'estiu es fabriquen amb una combinació de lona i pell i les d'hivern amb pell sola.

 

Bota Mallorquina

És una bota normal, amb cordons i amb la llengua al davall. Es fa de molts colors diferents i a la nostra tenda es fabrica amb sola de muntanya, tota de pell i amb colors llisos o combinats. A més, disposa d'una plantilla anatòmica.

Patatera

És una bota diferenciada de la bota Mallorquina pel fet que la llengua va per damunt dels cordons. La bota estava, en els seus orígens, destinada a la recollida de patates i, per tant, el fet que la llengua estigui per damunt els cordons feia que la terra no entràs dins la sabata.

Se'n fabriquen tant amb sola de pneumàtic com amb sola de bota de muntanya (més preferible ja que la sola de pneumàtic patina per muntanya i és més freda a l'hivern). A més, s'hi introdueixen plantilles anatòmiques i aïllants.

Frailera

La frailera és típica de Mallorca. És parescuda a l'albarca menorquina a la part del davant, però a la part d'enmig té una sivella que ajuda a aguantar el peu i una talonera a la part posterior i a més duu un tacó.